Agricultural Engineering, Volume 48 (2016)

HERBACEOUS ENERGY CROPS FOR CLEANİNG OF SOİLS CONTAMİNATED BY PETROLEUM HYDROCARBONS

*Mantas Rubežius, *Kęstutis Venslauskas, **Kidikas Žygimantas
*Aleksandras Stulginskis University; **Kaunas University of Technology

Abstract

There is a possibility to create a sustainable method of biomass growth in mid-low contaminated sites soil system using phytoremedial methods in biomass engineering. Main aim of the research was to assess herbaceous plants abilities of clean the soil contaminated by oil hydrocarbons. Results show, that the proper selection of herbaceous energy crops can reach high level of sites treatment at pollution concentration levels from 223 mg/kg to 594 mg/kg of oil hydrocarbons. The soil pollution was reduced by 1.6 – 3.2 times using 3 selected plants. In all cases, the test showed that the soil volume of oil products was lower or slightly higher than threshold value of permissible maximum (200 mg/kg) soil pollution.

Plants endurance limit has not been reached, visual oil hydrocarbons toxicity effects were not observed. Oil hydrocarbons have significant impact on plant roots and aerial parts lengths and biomass accumulation of both roots and above ground parts. E-2 case accumulated significantly more biomass in contaminated soil than in control group. Other cases showed minor and insignificant differences between the control and experimental groups.

Keyword(s): Herbaceous energy crops, petroleum hydrocarbon, phytoremediation


References

Ali H., Khan E., Sajad A. M. 2013. Phytoremediation of heavy metals – Concepts and applications. Chemosphere. Vol. 91, P. 869–88. doi:10.1016/j.chemosphere.2013.01.075.

ASU (Aleksandro Stulginskio universitetas). 2014. Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legėstų nendrinių žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai. 2014 m. galutinė ataskaita. Akademija: 68 p.

Gerhardt E. K, Huang X-D., Glick R. B, Greenberg M. B. 2009. Phytoremediation and rhizoremediation of organic soil contaminants: Potential and challenges. Plant Science. Vol. 176, p. 20–30. doi:10.1016/j.plantsci.2008.09.014.

Grota. 2010. Užterštų teritorijų poveikio vertinimas. Potencialaus taršos židinio Nr. 10450 (naftos bazė, Kauno r., Raudondvaris, Didvyrių g.) detalaus ekogeologinio tyrimo rezultatai / UAB Grota ir Lietuvos geologijos tarnyba: 34 p.

Januševičiūtė D., Marcinonis A., Janulevičius S., Meištininkas R., Samosionokas J. 2015. Cheminėmis medžiagomis užteršto grunto ir požeminio vandens valymo metodai. Vilnius: UAB „Grota“, 128 p.

Kalėdienė L. 2009. Grunto bioremediacijos mikrobiologiniai tyrimai. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilniaus universitetas. Vilnius: 42 p.

Kechavarzi C., Pettersson K., Leeds-Harrison P., Ritchie L., Ledin S. 2007. Root establishment of perennial ryegrass (L. perenne) in diesel contaminated subsurface soil layers. Environmental Pollution. Vol. 145, p. 68-74. doi:10.1016/j.envpol.2006.03.039.

Kryževičienė A., Navickas K, Župerka V. 2005. Daugiamečių žolių panaudojimas biodujoms gaminti. LŽŪU mokslo darbai. Nr. 69 (22), 22 p.

LAMMC Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. 2015. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 5, 112 p.

LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ // Valstybės žinios. 2009, Nr. 140-6174.

Lithuanian Energy Institute. 2011. Darni energetika. Kaunas, 36 p.

Pandey C.V., Bajpai O., Singh N. 2016. Energy crops in sustainable phytoremediation. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 54, p. 58–73. doi:10.1016/j.rser.2015.09.078.

Rubežius M., Venslauskas K. 2015. Užteršto dirvožemio fitovalymo metodų apžvalga. Agroinžinerija ir energetika. Nr. 20, p. 62-68.

Sendžikienė E., Kalenska S., Makarevičienė V. 2012. Biodujos – alternatyvus kuras transportui. Aleksandro Stulginskio universitetas. Kaunas: 48 p.

Svirskis A. 2003. Burnočių auginimo maistui ir pašarui technologijos parametrų tyrimai Lietuvoje. Gyvulininkystė. Mokslo darbai, Nr. 43, P. 83-94.

Tilvikienė V., Venslauskas K., Navickas K., Župerka V., Dabkevičius Z., Kadžiulienė Ž. 2012. The biomass and biogas productivity of perennial grasses. Žemdirbystė=Agriculture. Vol. 99, No. 1, p. 17–22.

Tripathi V., Edrisi S.A., Abhilash P.C. 2016. Towards the coupling of phytoremediation with bioenergy production. Renewable and Sustainable Energy Reviews 57. Vol. 57, p. 1386–1389. doi:10.1016/j.rser.2015.12.116.

Vilkonis K. K.. 2008. Lietuvos žaliasis rūbas. Kaunas: Lututė, 408 p.

www.meteo.lt, [cited 10 September 2015].


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
2419 views

Agricultural Engineering ISSN 1392-1134 / eISSN 2345-0371

This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Dr A. Žunda.