Table of Contents

Original Articles

INVESTIGATION OF MEASUREMENT OF LARGE AMPLITUDE VIBRATIONS BY USING THE METHOD OF REFLECTION MOIR PDF
Rimas Maskeliūnas, Kazimieras Ragulskis, Arvydas Pauliukas, Petras Paškevičius, Algimantas Bubulis, Kuzhel Volodymyr, Liutauras Ragulskis 1-7
KVIEČIŲ GRŪDŲ RŪŠIAVIMO ORO SRAUTE TYRIMAI (Investigation of Wheat Grains Sorting in Air Flow) PDF
Kasparas Gerdauskas, Edvardas Vaiciukevičius 8-13
MEDSUKIO DARBO PARAMETRŲ TYRIMAS (Research of Honey Extractor Work Parameters) PDF
Eimantas Bajoras, Rolandas Domeika 14-18
VAŽIAVIMO METODŲ GALULAUKĖJE, NAUDOJANT TELEMETRINES SISTEMAS, TYRIMAS (Study of Driving Methods at Headland Using Telemetric Systems) PDF
Simonas Pranys, Antanas Juostas, Eglė Jotautienė 19-24
MIKROKLIMATO TYRIMAI SAITINĖJE KARVIDĖJE (Studies Microclimate in a Tied Cowshed) PDF
Jonas Matonis, Rolandas Bleizgys 25-30
ORO SRAUTO GREIČIO ĮTAKOS LAŠELIŲ NUNEŠIMUI VĖJO TUNELYJE TYRIMAI (Investigations of the Influence of Air Flow Speed on Droplets Drift in a Wind Tunnel) PDF
Tadas Jomantas, Dainius Steponavičius, Albinas Andriušis 31-35
KLAIPĖDOS RAJONO BRUKŠVŲ POLDERIO PYLIMŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ (Analysis of the Technical Condition of Dikes in the Burkšvai Polder in Klaipėda District) PDF
Laimonas Jurkus, Aurelija Rudzianskaitė 36-42
UŽPILDŲ ĮTAKOS BIOPOLIMERŲ MECHANINĖMS SAVYBĖMS TYRIMAS (Investigation of the Influence of Fillers on the Mechanical Properties oOf Biopolymers) PDF
Rimvydas Mieldažys*, Vytenis Jankauskas*, Dovilė Liudvinavičiūtė** 43-46
MEASUREMENT OF VIBRATIONS OF AGRICULTURAL MACHINES BY USING MOIRE METHOD PDF
Kazimieras Ragulskis*, Rimas Maskeliūnas**, Arvydas Pauliukas***, Petras Paškevičius****, Algimantas Bubulis*, Anatolii Korpach*****, Liutauras Ragulskis*** 47-54
INVESTIGATION OF DYNAMICS OF MANIPULATORS AND ROBOTS, THE MOTION OF WHICH IS EXCITED BY AN EXTERNAL VARIABLE FORCE THROUGH MUTUAL IMPACTS OF THEIR SEPARATE ELEMENTS PDF
Kazimieras Ragulskis*, Bronislovas Spruogis**, Arvydas Pauliukas***, Petras Paškevičius****, Arvydas Matuliauskas**, Vygantas Mištinas**, Igor Murovanyi*****, Liutauras Ragulskis*** 55-62
Agricultural Engineering ISSN 1392-1134 / eISSN 2345-0371

This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Dr A. Žunda.